Praktijk voor coaching en supervisie
 
 

Werkwijze

Samen gaan we op zoek naar de knelpunten die je ervaart.  Uitgangspunt is hierbij dat we de wereld niet kunnen veranderen, maar wel jouw eigen keuzes hierin. Vaak zijn hierin onbewust gedragspatronen bij jezelf te herkennen; een haast automatische manier van reageren die er in de loop van de jaren is ingesleten. De meeste van deze gedragspatronen zullen helpend voor je zijn, je doet het immers niet voor niks op die manier. Toch zijn er ook soms momenten in het leven waarbij deze vaak jarenlang ingesleten gedragspatronen minder effectief blijken, zonder dat je dit misschien door hebt. Je hebt hierdoor het gevoel vast te lopen. Door middel van gesprekken en mogelijk wat aanvullend onderzoek d.m.v. vragenlijsten, zal ik je helpen je bewust te worden van deze gedragspatronen, die als automatismen in je leven zijn ontstaan. Door het herkennen van deze patronen bij jezelf, kun je bewust een keus maken over hoe je met deze eigen reacties om wilt gaan. We gaan samen op zoek naar handvatten om hier op een andere manier mee om te gaan en zo nodig oefenen we hiermee. Hierdoor creëer je weer een gevoel van controle en kun je niet alleen in jouw huidige situatie, maar ook in de toekomst gezondere keuzes maken voor jezelf.

Een coaching traject kan zo lang of kort duren als wij samen nodig achten.  Een traject zal starten met een kennismakingsgesprek waarin we samen jouw hulpvragen en doelen inventariseren. Tijdens of na dit gesprek besluiten we samen of coaching helpend voor je zou kunnen zijn. In de daar op volgende afspraak maken we een globaal plan over hoe jouw doelen te bereiken. Uiteraard maak ik hier ook veel gebruik van mijn kennis en kunde als GZ-psycholoog. In het coaching traject pas ik schemagerichte technieken en elementen uit de cognitieve gedragstherapie toe om samen zicht te krijgen op jouw helpende en minder helpende gedragspatronen. Waar nodig kan ik je middels verschillende behandelvormen helpen bij traumaverwerking (waaronder EMDR). Soms kunnen na de kennismaking 2 gesprekken al voldoende zijn om je weer op weg te helpen, maar het is ook niet ondenkbaar dat er 8 of meer sessies nodig zijn om je weer een gevoel van controle te geven over dat waar je tegenaan loopt in het leven. Hoe jouw traject er uit ziet bepalen we uiteraard samen, afgestemd op jouw wensen en behoeften.


Crisis

Coaching is vooral gericht op ontwikkeling. In geval van acute crisis zal er derhalve worden geadviseerd je te melden bij de huisarts of huisartsenpost. 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn